Hollandse Zorg Groep

Alarmopvolging

Alarmopvolging

Hulp inzetten

De door u aangegeven hulpverleners worden gebeld, dit kan familie zijn, buren of de professionele alarmopvolging van de Hollandse Zorg Groep. Het kan ook zijn dat zij een arts of ambulance inschakelen indien nodig.

Professionele alarmopvolging

Onze verpleegkundigen leveren zeven dagen per week, dag en nacht professionele alarmopvolging en fungeren als eerste contactpersoon bij calamiteiten. Uw sleutel wordt veilig opgeborgen in de sleutelkluis die alleen door onze verpleegkundigen geopend kan worden.

De Hollandse Zorg Groep plaatst uitsluitend solide en inbraakwerende Clavisio sleutelkluizen. Deze hebben het SKG Keurmerk en het Politie Keurmerk Veilig Wonen (SKG is een onafhankelijke certificatie-instelling in de bouwnijverheid).

Toegangsoplossing voor als u zelf niet meer de voordeur open kunt doen voor de thuiszorg

De Hollandse Zorg Groep  gebruikt de Clavisio Sleutelkluis ook als toegangsoplossing bij de thuiszorgcliënten, die niet zelf de voordeur kunnen openen voor de zorgmedewerker. Dit wordt uiteraard in overleg met u aangevraagd en geplaatst. Dit is een ander product dan Persoonsalarmering.