Hollandse Zorg Groep

Sleutel kluis

Sleutel kluis

De Hollandse Zorg Groep gebruikt de sleutelkluisjes van Clavisio.

Clavisio sleutelkluis

Clavisio is ontwikkeld voor thuiszorgorganisaties. Zij hebben aan Clavisio een bewezen product om veilig en snel de toegang tot de woningen van thuiszorgcliënten te kunnen regelen. Sinds 2008 zijn meer dan 50.000 Clavisio sleutelkluisjes in gebruik genomen door tientallen thuiszorginstellingen. Hiermee vormen de Clavisio sleutelkluisjes een grootschalig bewezen praktisch toepasbaar alternatief op de kwetsbare codekluisjes of het halen en brengen van sleutels.

De Clavisio sleutelkluisjes kunnen niet rechtstreeks door particulieren worden gekocht, omdat de sleutelkluisjes onderdeel moeten zijn van een sluitsysteem dat is verbonden aan de wijkindeling van de thuiszorginstelling.

De medewerkers van de thuiszorginstelling moeten beschikken over een speciale sleutel om toegang te krijgen tot de veilige sleutelkluisjes bij de cliënten in hun wijk. Om te zorgen dat die sleutel van de medewerker ook past bij een nieuwe cliënt in dezelfde wijk, moeten de kluisjes altijd via de thuiszorg worden geregeld. De thuiszorginstellingen die werken met de Clavisio sleutelkluisjes passen ze steeds opnieuw toe bij de cliënten waar op dat moment een voorziening voor de toegang noodzakelijk is.

Clavisio SMART

Clavisio SMART is een veilige, gecertificeerde en bovenal praktisch toepasbare totaaloplossing voor (tijdelijke) toegang met een app op de smartphone.

Om de toegang tot woongebouwen en woningen te regelen voorziet Optilox respectievelijk in de ‘Clavisio SMART Switch’ en de ‘Clavisio SMART sleutelkluis’.

De SMART Switch is een beveiligd schakelkastje dat onzichtbaar kan worden aangesloten op de elektrische installatie voor toegang tot het woongebouw.

De Clavisio SMART sleutelkluis is de elektronisch gecontroleerde variant van de veelvuldig toegepaste, SKG*** gecertificeerde, Clavisio sleutelkluis voor gebruik bij de woning.

De Clavisio SMART producten zijn in samenwerking met Mobile Keys voorbereid voor veilig gebruik zonder fysieke sleutels. Mobile Keys voorziet in een cloudoplossing en apps om digitale sleutels veilig te kunnen beheren, delen en gebruiken.

De geavanceerde Clavisio SMART producten maken het mogelijk toegang veilig, snel en tegen beheerste kosten te organiseren. Toepassing en gebruik is eenvoudig en zonder verrassingen.