Hollandse Zorg GroepAlgemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en (BTN) ZorgThuis.nl zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in zorg en Patiëntenfederatie Nederland, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 oktober 2018.

Publieksfolder (algemene voorwaarden)

Algemene Voorwaarden
Bijzondere Module Zorg met Verblijf (WLZ)
Bijzondere Module Eerstelijnsverblijf (ZvW)
Bijzondere Module Wijkverpleging
Bijzondere Module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT)