Hollandse Zorg GroepSpecialistische zorg bij u thuis

Specialistische zorg bij u thuis

Steeds vaker kiezen mensen voor verpleging of verzorging in hun eigen, vertrouwde thuissituatie. Een ziekenhuisopname kan hierdoor worden verkort of voorkomen. Ons specialistisch team kan u begeleiden in de thuissituatie als u complexe zorg nodig heeft.

Een slechte gezondheid heeft veel invloed op uw dagelijks leven. Het bezoeken van het ziekenhuis kan daarom erg belastend zijn. Maar wist u dat u voor veel medische handelingen niet meer naar het ziekenhuis hoeft? Onze specialistisch verpleegkundigen bieden u zorg thuis onder de verantwoordelijkheid van uw medisch specialist in het ziekenhuis. U kunt hierbij denken aan medische handelingen op het gebied van toediening van medicatie of chemotherapie via een infuus, zorg rondom een katheter, canule of sonde, buikdialyse of bijvoorbeeld het toedienen van een infuus bij hartfalen. Dit zijn enkele voorbeelden. Mocht u een specifieke behandeling thuis nodig hebben, vraag het ons!

Zorg op maat

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek bespreken we wat uw behoeften zijn en wat uw verwachting is van zorg thuis. Ook zullen we u vragen hoe uw huidige behandelplan eruit ziet. De eerste infuustoedieningen worden veelal in het ziekenhuis gedaan. Zodra uw medisch specialist dit verantwoord acht, zullen de verpleegkundigen van de Hollandse Zorg Groep de infusen daarna thuis, of op een andere voor u vertrouwde locatie, voortzetten. Samen met u stellen we daar een persoonlijk zorgplan voor op, zodat u de zorg volledig kunt inpassen in uw dagelijks leven.

Ook als u naast de hiervoor genoemde medische handelingen andere zorg nodig heeft, kunt u bij ons terecht.

Aanvraag en kosten

De zorg van het specialistische team wordt betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Het ziekenhuis en/of de wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor de benodigde zorg. Er zijn geen kosten of eigen bijdrage verbonden aan de geleverde of te leveren zorg.

Welke behandelingen?

Wanneer u van uw arts een medicijn of middel voorgeschreven krijgt dat u niet zelf kunt toedienen zoals bijvoorbeeld pijnmedicatie via een infuus of injecties, dan hoeft u hiervoor tegenwoordig niet meer naar het ziekenhuis. U kunt dan kiezen voor verpleegtechnische zorg aan huis. Hieronder vallen onder andere:

  • toediening van antibiotica, pijnmedicatie, enzymen, immunoglobiline, totaal parenterale voeding of oncologica (chemotherapie en immunotherapie);
  • inbrengen of verwijderen van een infuus of (poort)katheter;
  • inbrengen of verwisselen van een maagsonde;
  • verzorgen, wisselen of uitzuigen van een tracheastoma/canule;
  • vacuümtherapie bij wonden;
  • buikspoeling/buikdialyse;
  • injecties of infusen bij chronisch hartfalen (stadium III of IV).

Zou u graag zorg thuis ontvangen, maar staat uw behandeling hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 085 130 99 00, wij informeren u over de mogelijkheden en helpen u graag verder.