Hollandse Zorg GroepVerpleging bij u thuis

Verpleging bij u thuis

In de ideale wereld zou u geen zorg nodig hebben. Maar als u dan toch zorg nodig heeft, dan het liefst met zo min mogelijk invloed op uw dagelijks leven. Daarom bieden de wijkverpleegkundigen van de Hollandse Zorg Groep u de zorg die u nodig heeft. Thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving.

Een slechte gezondheid of lichamelijke conditie kan grote invloed hebben op uw dagelijks leven en veel vragen van de mensen om u heen. Als u of uw mantelzorger hier hulp of ondersteuning bij nodig heeft, dan kunt u rekenen op de wijkverpleegkundigen van de Hollandse Zorg Groep.

Binnen de wijkverpleging loopt de zorg uiteen van niet-medische tot medische zorg, van eenvoudige tot ingewikkelde handelingen. U kunt hierbij denken aan ondersteuning bij het douchen of aankleden, maar we helpen u ook bij het innemen van medicijnen, zwachtelen van uw been of het toedienen van injecties. Bij niet-verpleegkundige handelingen kunt u denken aan ondersteuning in het huishouden, ondersteuning op emotioneel gebied of hulp met uw financiën en organisatie van uw huishouden.

Zorg op maat

Als u wijkverpleging aanvraagt, dan kijken we niet alleen naar uw zorgbehoeften, maar ook naar uw manier van leven en uw persoonlijke wensen. Tijdens een intakegesprek stellen we een persoonlijk zorgplan op. Dit plan zal de leidraad worden voor de zorg die u ontvangt. Hierin staat welke zorg u nodig heeft, wat u of een mantelzorger zelf wil of kan, wat uw wensen en verwachtingen zijn en hoe we de zorg zo goed mogelijk kunnen inpassen in uw dagelijks leven. Geen wens of vraag is teveel, we zetten graag dat stapje extra voor u.

Wanneer u meer wilt weten over onze specialistische zorg druk dan hier