Hollandse Zorg GroepISO Certificaat

Kwaliteit staat voor goed. We willen heel graag goede zorg leveren. Zorg die kwalitatief hoog ligt.

U wilt graag goede zorg ontvangen. Hoog kwalitatieve zorg.

Wat betekend dit?

Heel veel dingen doen we goed, maar er zijn natuurlijk ook dingen die we minder goed doen.  

Het deel dat we niet direct goed doen of misschien minder goed doen, is maar een klein deel van al onze werkzaamheden. Juist deze zaken kosten iedereen tijd, energie en soms zelfs ergernis. Het zou daarom mooi zijn als alles in één keer goed gaat. Hoeveel zou er dan gewonnen zijn voor onze cliënten, onze medewerkers en de gehele organisatie?

Dat wat in één keer goed gaat, noemt de Hollandse Zorg Groep kwaliteit.

Het deel wat beter kan, noemt de Hollandse Zorg Groep de kans op verbetering en ook dat is kwaliteit. We zorgen voor een hoge kwaliteit door constant te kijken hoe we dingen doen en tevens te kijken naar waar het beter kan.

De ISO 9001-2015 vormt een bruikbaar en bewezen kader om kwaliteit effectief te organiseren en heeft als doel dat de Hollandse Zorg Groep haar procedures in één keer goed laat verlopen, waardoor de klanttevredenheid hoog blijft.

Kwaliteit draait niet om de norm of om ‘het kwaliteitssysteem’ op zich, maar om de waardecreatie voor de cliënt (cliëntwaarde) die hieruit voortkomt. Door kwaliteit zichtbaar te maken, is de organisatie in staat om de waarde en potentie van mens en organisatie optimaal te benutten.

De Hollandse Zorg Groep is gecertificeerd voor haar kwaliteit op basis van de ISO norm 9001-2015.

Wij van de Hollandse Zorg Groep borgen de kwaliteit door een werkend kwaliteitssysteem, waarbij de informatie over de kwaliteit systematisch wordt geregistreerd en waar nodig wordt vertaald naar structurele kwaliteitsverbeteringen. Hierbij wordt gewerkt met de ‘plan – do – check – act’ cyclus. Door deze cyclus constant te laten lopen komen er verbeteronderwerpen naar voren die vervolgens door de gehele organisatie wordt doorgevoerd.

Met de ISO certificering tonen we aan dat onze organisatie:

  • goed georganiseerd is;
  • cliënten centraal stelt;
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod;
  • betrouwbare resultaten presenteert;
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector en de overheid worden gesteld.

Het kwaliteitssysteem en de uitwerking daarvan in het dagelijks werken worden periodiek gecontroleerd door middel van een interne en een externe audit. De interne audit wordt door een externe auditor verzorgd, voor de jaarlijkse externe audit werkt Hollandse Zorg Groep samen met KIWA.