Hollandse Zorg Groep

Dagbesteding

Dagbesteding

Als u thuis woont, wilt u natuurlijk graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Wellicht heeft u soms moeite met de dagen te vullen. Voelt u zich eenzaam en of heeft u een steuntje in de rug nodig? Een dagbesteding buitenshuis kan dan uitkomst bieden. Onze dagbesteding biedt een afwisselend programma met aangepaste activiteiten in groepsverband. U kunt uw dag op een prettige manier invullen. Daarnaast kan het u helpen een sociaal isolement te doorbreken. Zo nodig verleent de dagbesteding ook (beperkte) lichamelijke zorg. Op de locatie is altijd een professionele zorgverlener aanwezig.

Voorwaarden

Voor dagbesteding heeft u een indicatie nodig. Dit is een aanwijzing die aangeeft welke zorg u nodig heeft. De indicatie valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Bij uw gemeente kunt u meer informatie krijgen over het aanvragen van een indicatie. De kosten worden voor een groot deel vergoed door de gemeente. U betaalt wel een eigen bijdrage voor dagbesteding. Het hangt van uw inkomen af hoe hoog deze bijdrage is.

Heeft u een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)? Dan kunt u dagbesteding ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van de dagbesteding worden vergoed vanuit de WLZ. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op het CAK.

U beschikt wel over een indicatie van het CIZ voor verblijf in een zorginstelling, maar u gebruikt de zorg verbonden aan deze indicatie om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dan komt u in aanmerking voor een VPT, (Volledig Pakket Thuis). U kunt gebruik maken van de dagbesteding van de Hollandse Zorg Groep als u zorg ontvangt van de Hollandse Zorg Groep. Voor het VPT betaalt u een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage voor intramurale zorg, ongeacht de periode dat u hiervan gebruik maakt. Deze kunt u zelf berekenen op: het CAK.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze afdeling dagbesteding. Zij zijn iedere dag tijdens kantooruren bereikbaar onder telefoonnummer 085 130 99 00.

Het is natuurlijk ook mogelijk zonder indicatie deel te nemen en zelf de kosten te betalen via eigen middelen of een persoonsgebonden budget.