Hollandse Zorg GroepOnze visie en kernwaarden

Onze visie

De Hollandse Zorg Groep biedt een compleet pakket aan zorg voor alle inwoners in haar werkgebied. Wij sluiten niets uit en willen alle zorg en diensten bieden waaraan behoefte is. Hierbij is de vraag van de cliënt leidend. Het is onze zorg om de cliënt in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarnaast regelt de Hollandse Zorg Groep afstemming tussen benodigde voorzieningen en zorgt voor samenwerking met derden.

Juist het persoonlijke contact en de aandacht voor de wensen van de cliënt maakt dat de kwaliteit van de zorg hoog blijft.

Bij ons gaat het om het leveren van zorg aan cliënten, waarbij er afspraken over de inhoud van de werkzaamheden gemaakt worden. Deze afspraken worden opgenomen in een zorg-leefplan en vastgelegd in een zorgdossier.

Voor medewerkers zijn wij een stabiele opdrachtgever en of werkgever die tijd en aandacht heeft voor individuele wensen. Alle medewerkers zijn betrokken bij de koers van de organisatie en proberen voortdurend in te spelen op ontwikkelingen binnen het werkterrein. We streven we naar: gemotiveerde, cliëntgerichte medewerkers, die trots zijn op hun vak en hun organisatie.

Onze kernwaarden:

De Hollandse Zorg Groep B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De Hollandse Zorg Groep is de handelsnaam van de thuiszorg. De dagelijkse leiding berust bij de Raad van Bestuur (directie) en het wettelijk toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen.
De drie kernwoorden van de Hollandse Zorg Groep zijn:
Flexibel snel oproepbaar, inzetbaar, bereikbaar; maar soms vragen we ook aan u begrip in situaties van overmacht
Betrokken zorg is meer dan alleen zorg, wij denken met u mee
Betrouwbaar wij zijn gast in uw omgeving en bieden u veiligheid en kennis ter ondersteuning

 

De Hollandse Zorg Groep stimuleert haar zelfstandige zorgverleners om hun verantwoordelijkheid te nemen en biedt ondersteuning en scholing waar nodig. Plezier in het werk en flexibiliteit zijn daarom onze uitgangspunten.

De Hollandse Zorg Groep biedt zorg aan cliënten met een ZvW indicatie, WLZ indicatie, WMO indicatie, PGB en particulieren. Indien nodig helpen of begeleiden wij de cliënt bij het aanvragen van de benodigde toestemmingen of indicaties.

Bij het bieden van thuiszorg is de zorgvraag, behoefte en de wens van de cliënt de leidraad. De Hollandse Zorg Groep gaat conform deze vraag en wens na of er succesvol zorg kan worden verleend in kwalitatieve en kwantitatieve zin.