Hollandse Zorg GroepComplimenten en Klachten

Complimenten

Alle medewerkers van de Hollandse Zorg Groep zetten zich in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u tevreden hierover? Wij horen dit graag van u.

U kunt het ons laten weten  op een van de volgende manieren:
telefonisch 085 130 99 00
per brief: Hollandse Zorg Groep, o.v.v. complimenten,
Postbus 84
2650 AB Berkel en Rodenrijs
per email: complimentenenklachten@hollandsezorggroep.nl

Wilt u altijd uw naam en adresgegevens vermelden.

U kunt ook uw mening geven op de Nederlandse Zorgkaart

Klachten

Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Ook dan vernemen wij dit graag van u. Zo kunnen wij onze dienstverlening aan u en aan andere cliënten verbeteren. Voor ons is een klacht een kans. Namelijk een kans op verbetering.

Hoe dient u een klacht in?
Bij voorkeur bespreekt u eerst uw klacht met de betrokken medewerker of met zijn of haar leidinggevende. Wanneer u dit niet wilt of wanneer het bedoelde gesprek niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kunt u contact opnemen met de directie van de Hollandse Zorg Groep.

Dit kunt u doen op een van de volgende manieren:
telefonisch 085 130 99 00
per brief: Hollandse Zorg Groep, o.v.v. klacht en bestuur,
Postbus 84
2650 AB Berkel en Rodenrijs
per email: complimentenenklachten@hollandsezorggroep.nl

De directie bekijkt samen met u op welke wijze uw klacht het beste kan worden opgelost. Het streven is uw klacht binnen tien werkdagen af te handelen.

Mocht het onverhoopt niet lukken om gezamenlijk uw klacht op te lossen, dan kunt u zich wenden tot de Klachtenfunctionaris. Hoe u bij de Klachtenfunctionaris een klacht kunt indienen vind u hier.

De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor u en de Hollandse Zorg Groep bevredigende oplossing. De Klachtenfunctionaris bespreekt met u de klacht en zal in eerste instantie proberen om de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de Klachtenfunctionaris een overleg organiseren waarin u en de Hollandse Zorg Groep oplossingen kunnen bespreken. De Klachtenfunctionaris kan daarbij deskundigen uitnodigen of raadplegen.

Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht brengt de Klachtenfunctionaris een advies uit, waar de Hollandse Zorg Groep binnen twee weken op moet reageren.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de Klachtenfunctionaris.

De Geschilleninstantie

Als de ondersteuning door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij de geschilleninstantie Zorggeschil. Het klachtenreglement van Stichting Zorggeschil vindt u hier.

De Geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak.

Lees meer over de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) op de website van de Rijksoverheid.