Hollandse Zorg GroepKwaliteit

Wij streven naar complete zorg, die zoveel mogelijk door een vaste zorgverlener wordt verleend. Bij de Hollandse Zorg Groep werken we volgens een zorgplan dat we samen met u opstellen. Ook bij de uitvoering van het plan blijft u nauw betrokken. Regelmatig zullen we u vragen naar de manier waarop u de verleende zorg ervaart.

Deskundige Medewerkers

Al onze medewerkers zijn opgeleid volgens de norm verpleging en verzorging en zijn bevoegd en bekwaam. Tussentijdse bijscholing is een belangrijk onderdeel van het werken bij de Hollandse Zorg Groep. Duidelijke richtlijnen voor hygiëne, signalering en veiligheid beschermen u en de thuiszorgmedewerkers. Daarnaast blijven we kritisch kijken naar de arbeidsomstandigheden van onze zorgverleners die lichamelijk zware arbeid verrichten.

Privacy

De Hollandse Zorg Groep gaat zorgvuldig om met uw privacy. Zo hanteren wij strikte regels rondom het digitaal bewaren van uw gegevens en volgen we de relevante wetgeving op dit gebied. Onze medewerkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van het omgaan met privacygevoelige gegevens. Uw dossier wordt in een beveiligde digitale omgeving beheerd en is alleen toegankelijk voor de relevante, door de Hollandse Zorg Groep geautoriseerde, medewerkers. Wij zullen uw gegevens nooit overdragen aan derden zonder uw toestemming.

Lees hier onze Privacy Verklaring.

Kwaliteit

De Hollandse Zorg Groep voldoet aan alle kwaliteitseisen die er binnen de thuiszorg gelden. Ieder jaar worden wij door een externe organisatie getoetst op alle onderdelen binnen de organisatie. Zo bent u er zeker van dat u professionele, veilige en goede zorg krijgt volgens de laatste maatstaven. Voor de wijkverpleging en de langdurige zorg thuis heeft de Hollandse Zorg Groep haar manier van werken vastgelegd in kwaliteitskaders. Deze zijn hier te vinden voor de Wijkverpleging en hier voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Klanttevredenheid

Bij de Hollandse Zorg Groep gaat het om u als cliënt. Wij zijn bijzonder trots op de uitstekende waardering die wij van onze cliënten krijgen: een 9,6. Deze resultaten komen uit een onafhankelijke meting die wij 2-jaarlijks laten uitvoeren. Regelmatig zullen wij u om feedback vragen en nodigen wij u uit om verbeterpunten voor onze dienstverlening door te geven. Zo blijven wij luisteren naar onze cliënten. Uiteraard mag en kunt u altijd, zonder dat wij dit vragen, uw waardering uiten en ons een cijfer geven. Dit kunt u doen op de Nederlandse Zorgkaart.