Hollandse Zorg GroepBestuur en Toezicht

De Hollandse Zorg Groep B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De Hollandse Zorg Groep is de handelsnaam van de thuiszorg. De dagelijkse leiding berust bij de Raad van Bestuur (directie) en het wettelijk toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarisse.

De Raad van Bestuur wordt terzijde gestaan door het coördinerend team, dat bestaat uit drie medewerkers, verantwoordelijk voor organisatie en functioneren van de verpleging & verzorging en administratie. Tevens is de Raad van Bestuur het aanspreekpunt voor de Cliëntenraad (bestaande uit vier leden) en de Ondernemingsraad, die de belangen van het personeel behartigt.

Alle organisatieonderdelen functioneren samen met alle medewerkers, die zich elke dag weer opnieuw inzetten voor het welzijn van de cliënten van de Hollandse Zorg Groep.