Hollandse Zorg GroepIndividuele begeleiding

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is noodzakelijke, vaak tijdelijke hulp aan mensen die door problemen de grip op hun dagelijks leven kwijt zijn of deze dreigen kwijt te raken. Deze begeleiding is bedoeld voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren, zoals onder andere:

  • mensen met een psychiatrische ziekte;
  • een geriatrische aandoening;
  • verslavingsproblemen.

Maar ook mensen met een verstandelijke beperking of dementerende ouderen kunnen met extra begeleiding worden ondersteund.

Begeleiding kan ook betekenen hulp geven in gezinssituaties waar meer nodig is dan alleen verzorging. Bijvoorbeeld het opnieuw leren of op orde houden van het huishouden na een hersentrauma. Of hulp bieden bij het aanbrengen van structuur.

Verwijzing voor individuele begeleiding kan gedaan worden door uw huisarts, uw maatschappelijk werker van de gemeente, vanuit jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, GGD, RIAGG, GGZ, MEE, verslavingszorg, vluchtelingenwerk en andere hulpverlenende instanties. Voor individuele begeleiding is een indicatie noodzakelijk.

De medewerkers van de Hollandse Zorg Groep zijn opgeleid om u te begeleiden bij het zelfstandig blijven wonen. Zij kunnen u ondersteunen bij het weer op orde krijgen van uw dagelijkse bezigheden. Wanneer dit niet meer geheel mogelijk is, wordt u ondersteund bij het vinden van een passende oplossing.

Voor iedere vorm van begeleiding kunt u terecht bij de Hollandse Zorg Groep. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?  Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 085 130 99 00.