Hollandse Zorg GroepScholing en Opleidingen

De Hollandse Zorg Groep streeft ernaar een organisatie te zijn met goed opgeleide medewerkers. Medewerkers die hun werk als zinvol ervaren en zich verbonden voelen met de Hollandse Zorg Groep. Onze medewerkers zijn de belangrijkste factor om onze ambities waar te kunnen maken. Eén van onze ambities is bij te blijven in de ontwikkelingen in de zorg. Samen werken we voortdurend aan verbetering. Met een breed aanbod aan scholingen en/of opleidingen dragen we zorg voor deze ontwikkelingen en verbeteringen.

LMS

Een groot deel van deze scholingen worden aangeboden en vastgelegd in ons leer management systeem (LMS). In dit LMS kunnen onze medewerkers en of studenten hun bevoegd- en bekwaamheden monitoren en op peil houden.

Beroepsopleidingen en specialistische vervolgopleidingen

Voor diverse beroepsopleidingen en specialistische vervolgopleidingen is de Hollandse Zorg Groep, een erkend leerbedrijf. Het aantal opleidingsplaatsen wordt halfjaarlijks vastgesteld. De opleidingen zijn bedoeld voor medewerkers van de Hollandse Zorg Groep maar ook voor studenten die een opleiding binnen zorg en welzijn doen.