Hollandse Zorg GroepCliëntenraad

Wij hebben openstaande vacatures!

De Cliëntenraad bestaat uit 4 leden te weten:

Naam Functie
Kandidaat / Vacature Voorzitter
Kandidaat / Vacature Lid
Kandidaat / Vacature Lid
Kandidaat / Vacature Lid

De Cliëntenraad wordt ambtelijk ondersteund door de officemanager van de Hollandse Zorg Groep.

De Hollandse Zorg Groep werkt samen met patiënten en cliënten, beleidsmakers bij overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars door zich te richten op:

  • het ondersteunen van cliënten en patiënten;
  • het participeren in netwerken van patiënten en cliënten;
  • het verzamelen, bundelen en verspreiden van ervaringskennis;
  • het bijdragen aan de verbetering van zorg.

Landelijke belangenorganisatie LOC

Op het moment dat de vacatures voor de Cliëntenraad zijn ingevuld zal de Hollandse Zorg Groep de Cliëntenraad aansluiten bij het LOC. Het LOC is woordvoerder namens Cliënten(raden) bij onder andere Tweede Kamer, ministeries, verzekeraars en directies. Meer informatie kunt u vinden op haar website.

De Cliëntenraad denkt mee, geeft adviezen en behartigt de belangen van cliënten die thuiszorg nodig hebben. De Cliëntenraad komt minimaal driemaal per jaar bij elkaar. Heeft u punten die u aan de Raad wilt voorleggen of wilt u zich beschikbaar stellen om mee te praten of deel te nemen? U kunt dit kenbaar maken door een brief naar het onderstaande adres te sturen of een e-mail te verzenden.

Hollandse Zorg Groep
T.a.v.: Cliëntenraad
Postbus 84
2650 AB Berkel en Rodenrijs

clientenraad@hollandsezorggroep.nl